lpg sökümü ve ruhsattan kaldırma işlemleri, projelerin çizilmesi, tadilat işlemleri, belge işlemleri ve konuyla ilgili tüm ARAÇ proje İŞLEMLERİ

PG sökümü ve ruhsattan kaldırma işlemleri, projelerin çizilmesi, tadilat işlemleri, belge işlemleri ve konuyla ilgili tüm ARAÇ proje,

İŞLEMLERİ,,

USTA MÜHENDİSLİK

05323118894

1. LPG söktürüp ruhsata nasıl işletebilirim?,

LPG söktürdükten sonra ruhsata işletmek için bizi arayan yetkili makine mühendisimiz tarafından,

 LPG söküm projesi çizdirmelisiniz.,

Ardından randevusunu aldığımız,

TSE araç kontrol merkezine gitmeli ve projenizi onaylatmalısınız.,

LPG (tüp) söküm projeniz onaylandıktan sonra TÜVTÜRK muayene istasyonuna gidip projeniz ile birlikte araç tadilat muayenesi yaptırmalısınız. Ardından notere gidip ruhsatınıza işletmelisiniz.

LPG montajı yapılmış araçlardan LPG sistemin araçtan sökülmesi durumunda araç ruhsatında yakıt sistemi benzin-LPG ibaresinin kaldırılması için araç LPG söküm tadilat projesi yapılması gerekmektedir,

Bunu için öncelikle araçtaki LPG sisteminin sökülmesi gerekmektedir,

araçtan

LPG sökümü yapıldıktan sonra şimşek otogaz olarak bize başvuru yapılarak

LPG söküm projesi çizdirmeleri gerekmektedir, LPG söküm projesi çizildikten sonra projeyi çizen makine mühendisimizden

TSE başvuru dosya numarasını alarak TSE araç kontrol merkezine aracın götürülmesi gerekmektedir,

TSE araç kontrol merkezinde öncelikle

araç kontrol ücreti yatırıldıktan sonra araç kontrol merkezinde görevli makine mühendisleri araçtan lpg yakıt sisteminin uygun sökülüp sökülmediği kontrol edilir ve her hangi bir uygunsuzluk yok ise araç tarafımızdan kontrol edilmiştir,

LPG sökümü projeye uygun olarak yapılmıştır raporu oluşturarak,

TSE 360 sistemine raporunu yükler, araç kontrol merkezinden gelen rapor ve yetkili mühendisimizin çizdiği LPG söküm projesi kontrol edilerek uygunsa dosya müdür onayına gönderilir müdür onayın yapıldıktan sonra

TSE 360 sistemi üzerinden projeyi çizen makine mühendisimizin ekranına proje onayı gelir ve araç sahibine teslim edilir.

Araç LPG söküm projesi alındıktan sonra araç tadilat muayenesi yapılması gerekmektedir, bunun için öncelikle TÜV-TÜRK araç muayene istasyonlarından araç tadilat muayene randevusu alınması gerekir.,

Randevu alınan TÜV-TÜRK araç muayene istasyonuna araç götürülerek araç tadilat muayenesi yapılır.,

Araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra araç ruhsatının noterden değiştirilmesi gerekmektedir, bunun için araç sahibi araç

LPG söküm projesi, TÜV-TÜRK araç muayene raporu, araç tespit raporu ile beraber notere başvuru yapılarak araç tescil belgesi değiştirilir ve ruhsattan

LPG yakıt sistemi kaldırılmış olur.,

Böylelikle lpg sökümü ruhsata işletilmiş olur.